• Κυστεοσκόπηση
  • Ουρητηροσκόπηση
  • Ουροδυναμική μελέτη
  • Εργαστηριακή μελέτη του ασθενή με υπογονημότητα ( Doppler εξέταση για κιρσοκήλη ) ή στυτική δυσλειτουργία (ανικανότητα) (Doppler υπερηχογραφία)
  • Βιοψία του προστάτη
  • P.S.A
  • Κατάψυξη σπέρματος