Είναι παρασιτική νόσος των τροπικών χωρών και οφείλεται σε μαζική απόφραξη των λεμφαγγείων του οσχέου από το παράσιτο wuchereria bancrofti. Το όσχεο είναι οιδηματώδες και σκληρό και η θεραπεία είναι η εκτομή του οσχέου και πλαστική αποκατάσταση.