Χαρακτηρίζεται από φλεγμονή πόνο και οίδημα στην επιδιδυμίδα. Η διάγνωση γίνεται από την κλινική εξέταση, όπου παρατηρείται έντονη φλεγμονή που αρχίζει από την ουρά της επιδιδυμίδας και επεκτείνεται στο σώμα και την κεφαλή του οργάνου.