Η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα οφείλεται στον Gram+ διπλόκοκκο. Ο χρόνος επώασης της νόσου κυμαίνεται μεταξύ 3 – 10 ημερών. Τα συμπτώματα της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας είναι το ουρηθρικό έκκριμα και ο καύσος κατά την ούρηση.