Είναι η πάθηση κατά την οποία ο όρχις δεν βρίσκεται στη φυσιολογική του θέση, δηλαδή στην οσχεϊκή κοιλότητα. Η κρυψορχία μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Σε περίπτωση κρυψορχίας είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί ο όρχις στο όσχεο, στα 2 πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να υποστεί μη αναστρέψιμες βλάβες ο όρχις, να αναπτυχθεί καρκίνος στον έκτοπο όρχι, να συμβεί συστροφή στην έκτοπη θέση, να επηρεάσει τη λειτουργία του άλλου όρχεος και να προκαλέσει στειρότητα στην ενήλικο ζωή.