Είναι η συχνότερα σεξουαλική μεταδιδόμενη νόσος. Ο συνήθης χρόνος επώασης της νόσου είναι 1 έως 5 εβδομάδες, τα πιο συχνά συμπτώματα είναι το ουρηθρικό έκκριμα και η δυσουρία.