Οι όγκοι της ουροδόχου κύστεως είναι οι δεύτεροι σε συχνότητα μετά τον καρκίνο του προστάτη.

Οι καπνιστές παρουσιάζουν στο πενταπλάσιο την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου στην κύστη όπως επίσης και οι εργαζόμενοι σε χημικές βιομηχανίες, σε βιομηχανίες χρωμάτων, πετρελαιοειδών και βιομηχανίες δερμάτων.

Κύριο σύμπτωμα των όγκων της κύστης είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων η ανώδυνη αιματουρία.

Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό και τα συμπτώματα, τον υπερηχοτομογραφικό έλεγχο της κύστης και των νεφρών. Η κυστεοσκόπηση όμως επιβεβαιώνει την παρουσία του όγκου και προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της μορφολογίας του. Θεραπεία είναι η διουρηθρική αφαίρεση και η βιοψία.