Εκδηλώνεται με έντονα και θορυβώδη τοπικά και γενικά συμπτώματα. Η διάγνωση βασίζεται στη θετική καλλιέργεια προστατικού υγρού.