Η παραφίμωση είναι η κατάσταση κατά την οποία είναι αδύνατη η επαναφορά της ακροποσθίας στην κανονική της θέση μετά την αποκάλυψη της βαλάνου.