Α. Λοιμώξεις ανώτερου Ουροποιητικού

 • Οξεία Πυελονεφρίτιδα
 • Χρόνια Πυελονεφρίτιδα
 • Ξανθοκοκκιωματώδης πυεολογεφρίτιδα
 • Νεκρωτική θηλίτιδα
 • Νεφρικό απόστημα

Β. Λοιμώδεις μέσου και κατώτερου ουροποιητικού

 • Οξεία κυστίτιδα
 • Χρόνια κυστίτιδα
 • Φλεγμονές της ουρήθρας

Γ. Λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων

 1. Οι φλεγμονές του προστάτη
  • Οξεία προστατίτιδα
  • Απόστημα προστάτου
  • Χρόνια προστατίτιδα
 2. Επιδιδυμίτιδα
 3. Ορχίτιδα
 4. Βαλανοποσθίτιδα

Δ. Βακτηριαιμία

Ε. Η φυματίωση του ουροποιογεννητικού συστήματος

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

 • Κονδυλώματα
 • Έρπεις των γεννητικών οργάνων
 • Μαλακό έλκος
 • Βουβωνικό κοκκίωμα
 • Σύφιλη
 • Ουρηθρίτις
 • Επιδιδυμίτις

Όγκοι Ουροποιογεννητικού

 • Όγκοι της Ουροδόχου κύστεως
 • Όγκοι των Νεφρών
 • Όγκοι του προστάτη
 • Όγκοι των όρχεων
 • Καρκινώματα του πέους
 • Καρκινώματα της ουρήθρας

Κακώσεις Ουροποιογεννητικού

 • Κακώσεις των Νεφρών
 • Κακώσεις των Ουρητήρων
 • Κακώσεις της Ουροδόχου κύστεως
 • Κακώσεις κατώτερου Ουροποιητικού 
(Κακώσεις της Οπίσθιας Ουρήθρας) 
(Κακώσεις της πρόσθιας Ουρήθρας)
 • Κακώσεις των έξω γεννητικών οργάνων του άνδρα 
(Κακώσεις των όρχεων) 
(Κακώσεις του πέους)

Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση

Λιθίαση Ουροποιητικού

Συγγενείς ανωμαλίες των νεφρών

 • Ανωμαλίες θέσης του νεφρού
 • Πεταλοειδής νεφρός
 • Πολυκυστικός νεφρός
 • Πολυκιστική νόσος
 • Νεφρική δυσπλασία
 • Σπογγώδης νεφρός

Συγγενείς ανωμαλίες των Ουρητήρων

 • Προγεννητική και νεογνική υδρονέφρωση
 • Στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής
 • Διπλασιασμός του Ουρητήρα
 • Μεγαουρητήρας
 • Ουρητηροκήλη

Συγγενείς ανωμαλίες μέσου και κατώτερου ουροποιητικού

 • Εκκολπώματα του Hutch (ουροδόχος κύστη)
 • Εκστροφή της κύστης
 • Βαλβίδες Οπίσθιας Ουρήθρας
 • Υποσπαδίας
 • Επισπαδίας
 • Στένωση έξω στομίου της ουρήθρας στα κορίτσια

Συγγενείς ανωμαλίες των όρχεων

Εκτοπία του όρχι και κρυψορχία

Ακράτεια των ούρων στη γυναίκα

 • Ακράτεια από προσπάθεια
 • Ακράτεια από έπειξη
 • Μεικτή ακράτεια
 • Ακράτεια από υπερπλήρωση
 • Ολική ακράτεια

Ανδρική υπογονιμότητα αντιμετώπιση

 • Προορχικά αίτια
 • Ορχικά αίτια υπογονημότητας ( κιρσοκήλη )
 • Μεταορχικά αίτια

Η στυτική δυσλειτουργία στον άνδρα

Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη

Πρόωρη εκσπερμάτωση

Φίμωση περιτομή

Υδροκήλη