Ο πριαπισμός είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη στύση, συχνά επώδυνη, μη συνοδευόμενη από σεξουαλική επιθυμία και αδύνατη εκσπερμάτιση.