Είναι μια κύστη που περιέχει σπέρμα και συνήθως προέρχεται από την κεφαλή της επιδιδυμίδας. Είναι ψηλαφητή σαν κύστη ή σαν υπόσκληρο οζίδιο που συνήθως προβάλει πάνω από τον όρχι.

Η χειρουργική εκτομή ενδείκνυται όταν η σπερματοκήλη είναι μεγάλη και συμπτωματική.