Συστροφή του όρχεος, είναι η στροφή του οργάνου γύρω από τον άξονα του. Εξαιτίας της ισχαιμίας ο όρχις μέσα σε διάστημα λίγων ωρών νεκρώνεται. Ο μόνος τρόπος διάσωσης του είναι η άμεση, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση χειρουργική επέμβαση. Σε κάθε περίπτωση επώδυνης διόγκωσης του οσχέου στα παιδιά, είτε και αν υπάρχουν μόνο υπόνοιες συστροφής.