Είναι η συλλογή υγρού, συνήθως διαυγούς, ανάμεσα στα δύο πέταλα του ιδίως ελυτροειδούς. Ο όρχις και η επιδιδυμίδα εκτοπίζονται προς τα πίσω και κάτω. Η συλλογή του υγρού είναι προοδευτική και ανώδυνη.

Στη ψηλάφηση, βρίσκεται μια μπάλα ανώδυνη, μαλακή που κλυδάζει.

Η υπερηχοτομογραφία δίνει εντυπωσιακές εικόνες και επιτρέπει εύκολα τη διάγνωση.

Η παρακέντηση της υδροκήλης είναι προσωρινή λύση που ανακουφίζει πρόσκαιρα τον άρρωστο, επειδή το υγρό συλλέγεται και πάλι γρήγορα.

Η μόνη ριζική θεραπεία είναι η χειρουργική επέμβαση. Στη νεογνική υδροκήλη δεν χρειάζεται τον πρώτο χρόνο της ζωής καμία αντιμετώπιση, επειδή περίπου στο 50% υποχωρεί αυτόματα.